Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego pn. ZAKUP I DOSTAWA NAGRÓD GŁÓWNYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW zorganizowanych pod hasłem „ZADBAJ JUŻ DZISIAJ O SWOJĄ KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ, ŻEBY W PEŁNI KORZYSTAĆ Z ŻYCIA” w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim z dnia 08.12.2015r.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik.pdf)

Powiat Pułtuski jest czynnym podatnikiem podatku VAT.