Informacja o wynikach postępowania na wykonanie zamówienia pn. WYJAZD INTEGRACYJNO-PSYCHOSPOŁECZNY dla przedszkolaków i ich opiekunów w ramach projektu “Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim z dnia 14.09.2015r.