Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu w Pułtusku zaprasza dzieci i młodzież z placówek oświatowych
z powiatu pułtuskiego do udziału w konkursach:

 1. Po co nam ta agresja – lepsze dziś, lepsze jutro
 2. Stresu nie unikniesz, ale możesz sobie z nim poradzić
 3. Jestem bezpieczny – w szkole, w domu, na ulicy…

organizowanych przez Powiat Pułtuski w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w powiecie pułtuskim realizowanego z Programu PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
i dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Motywem przewodnim konkursów jest hasło:

ZADBAJ JUŻ DZISIAJ O SWOJĄ KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ,
ŻEBY W PEŁNI KORZYSTAĆ Z ŻYCIA

 

Celem Konkursów jest:

 • wzrost świadomości występowania zagrożeń zdrowia i życia z powodu przyczyn zewnętrznych (urazy, wypadki, samobójstwa, utonięcia), a także wzrost wiedzy na temat tych zagrożeń oraz umiejętności ich redukowania wśród populacji mieszkańców powiatu pułtuskiego;
 • wzbudzenie zainteresowania realizacją projektu wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców / opiekunów dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w powiecie pułtuskim;
 • zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego (nauczycieli i uczniów)
  w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, przemocy, dyskryminacji, wypadków, długotrwałego stresu i jego negatywnych skutków dla zdrowia;
 • kształtowanie zachowań wobec uzależnień, agresji ,przemocy i dyskryminacji;
 • kształtowanie postaw bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole czy na ulicy.

 

Do każdego konkursu można się zgłosić indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 3-osobowej grupie. Każdy konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • kategoria I – dzieci przedszkolne;
 • kategoria II – dzieci szkół podstawowych klas I÷III;
 • kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas IV÷VI;
 • kategoria IV – młodzież szkół gimnazjalnych;
 • kategoria V – młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

 

Technika wykonania pracy konkursowej jest różna w zależności od kategorii wiekowej:

 • dla kategorii I oraz kategorii II – technika plastyczna: praca plastyczna w formacie maksymalnie A3, technika dowolna, praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu
  i przechowywania, prac nie należy oprawiać;
 • dla kategorii III – grafika komputerowa: plakat wykonany przy pomocy grafiki komputerowej, pracę należy zgrać na dysk CD lub DVD;
 • dla kategorii IV oraz kategorii V – spot / teledysk lub prezentacja multimedialna: spot/ teledysk przygotowany w dowolnej formie np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli aktorów itp. (maksymalny czas trwania – 5 minut) lub prezentacja multimedialna (20÷25 slajdów), pracę należy zgrać na dysk CD lub DVD.

 

Zgłoszenia prac do konkursów do 19 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu).

 

Szczegółowy regulamin konkursów wraz z załącznikami (plik.pdf)