Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego pn. UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI PRZEZ LEKARZA PSYCHIATRĘ DZIECIOM
I MŁODZIEŻY
w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki
i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim

z dnia 17.11.2015r.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik.pdf)