26 lutego 2016 r. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyło się seminarium pt. „Promocja zdrowia psychicznego oraz problematyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” zorganizowane w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Uczestników konferencji powitała Pani Karolina Wójcik – przedstawiciel SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego organizującego seminarium oraz Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski. Następnie swoje prelekcje wygłosiły:

  • dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk nt. „Uczeń w obliczu sytuacji kryzysowej w szkole”
  • dr Magdalena Skotnicka-Charberek nt. „Adekwatne przekonania nauczyciela i terapeuty oraz wsparcie środowiskowe jako warunek skutecznej pracy z uczniem z zachowaniami trudnymi”
  • dr Ewa Jarczewska-Gerc nt. „Efektywna komunikacja z dzieckiem”
  • dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka nt. „Młodzi i ryzyko, czyli kto i w jakim celu sięga po dopalacze”

Po wystąpieniach uczestnicy seminarium zostali zaproszeni na obiad do Restauracji Karmazynowej. Po przerwie obiadowej prelekcje wygłosiły:

  • dr Paulina Sobiczewska nt. „Stres ucznia a poziom wykonania zadań”
  • dr Katarzyna Ramirez-Cyzio nt. „Agresja wśród uczniów – wyniki badań fokusowych”

Dziękujemy uczestnikom za udział w seminarium. Mamy nadzieję, że problematyka przedstawiona na spotkaniu przyda się w pracy z dziećmi i młodzieżą.