Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZETACH LOKALNYCH na potrzeby projektu “Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim z dnia 11.09.2015r.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik .pdf)