Informacja o wynikach postępowania na wykonanie zamówienia pn. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZETACH LOKALNYCH na potrzeby projektu “Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim z dnia 17.09.2015r.