Powiat Pułtuski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku w dniu 3 sierpnia 2015r. zawarły Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim.

Celem działań stron porozumienia jest współpraca na rzecz efektywnego i skutecznego wdrożenia „Programu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”. – Treść porozumienia