19 kwietnia 2016 r. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku miała miejsce trzecia i zarazem ostatnia konferencja informacyjno-promocyjna zorganizowana w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Projekt „Musimy siać…” podsumowała Pani Anna Makówka – koordynator. Na zakończenie podziękowała Zarządowi Powiatu w Pułtusku, Dyrektorom Przedszkoli i Szkół biorących udział w projekcie, instytucjom wspierającym m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, personelowi projektu a przede wszystkim jego uczestnikom: dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, pedagogom i nauczycielom. Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski – przywitała wszystkich uczestników konferencji i podziękowała Pani Ani za profesjonalne koordynowanie projektem.

W trakcie konferencji zostały wygłoszone trzy prelekcje:

  1. Ciemne strony Internetu. Cyberprzemoc, ruch pro ana – Pani Magdalena Dietrich (psychoterapeuta, psycholog ze Stowarzyszenia Mierz Wysoko)
  2. Uważność / mindfulness jako brakujące ogniwo w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Pani Agata Sobiecka (psychoterapeuta, psycholog, trener biofeedback w Ośrodku Terapii i Rozwoju Szkoła Radości w Warszawie oraz Fundacji ZenDriving)
  3. Zdrowie psychiczne i praca psychoterapeutyczna z młodszymi dziećmi (6-10 l.) oraz wykorzystanie zabawy w pracy z dziećmi – Pan Miłosz Marcysiak (psychoterapeuta, psycholog we własnym gabinecie psychologicznym – Miłosz Marcysiak Gabinet Psychologiczny z siedzibą w Ciechanowie)

Dziękujemy uczestnikom za udział w konferencji.