Zarząd Powiatu w Pułtusku
zaprasza na
konferencję informacyjno-promocyjną
organizowaną w ramach projektu
„Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim

Data:                     19 kwietnia 2016 r.
Miejsce:                Sala Koncertowa Domu Polonii w Pułtusku – Hotel ZAMEK Pułtusk

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Program:

10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników oraz serwis kawowy
10.15 – 10.20 Powitanie uczestników, prezentacja prelegentów
10.20 – 10.50 Podsumowanie projektu pt. „ Musimy siać…”  koordynator projektu Anna Makówka
10.50 – 11.40 Prelekcja nt. Ciemne strony Internetu. Cyberprzemoc, ruch pro ana. Prelegent: Magdalena Dietrich – psychoterapeuta, psycholog w Stowarzyszeniu Mierz Wysoko
11.40 – 12.30 Prelekcja nt. Uważność / mindfulness jako brakujące ogniwo w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prelegent: Agata Sobiecka – psychoterapeuta, psycholog trener biofeedback w Ośrodku Terapii i Rozwoju Szkoła Radości w Warszawie oraz Fundacji ZenDriving
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Prelekcja nt. Zdrowie psychiczne i praca psychoterapeutyczna z młodszymi dziećmi (6-10 l.) oraz wykorzystanie zabawy w pracy z dziećmi. Prelegent: Miłosz Marcysiak – psychoterapeuta, psycholog we własnym gabinecie psychologicznym – Miłosz Marcysiak Gabinet Psychologiczny, z siedzibą w Ciechanowie
14.00 – 14.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Projekt „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim realizowany jest w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Celem ogólnym projektu jest zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Wartość projektu wynosi 2 595 564,00 PLN. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz 15% ze środków budżetu państwa.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wyniosło 1,7 miliarda euro. Środki te były dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016