Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. PRZEPROWADZENIE DWÓCH EWALUACJI (POŁÓWKOWEJ I KOŃCOWEJ) ORAZ SPORZĄDZENIE RAPORTÓW EWALUACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ DLA ZDROWIA w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim z dnia 06.10.2015r.

Pełna treść informacji (plik.pdf)