Harmonogram szkoleń dla rodziców w roku 2016 + program szkoleń – dot. postępowania pn. „Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla pedagogów, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli powiatu pułtuskiego w ramach projektu pt. „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim – część II: Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców (nr sprawy WRP.272.5.2015)