16 października 2015r. w Domu Polonii w Pułtuska odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca projekt „Musimy siać…” Program profilaktyki
i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

W konferencji udział wzięli: Pan Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Wiesław Cienkowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Pan Witold Saracyn – Radny Rady Powiatu w Pułtusku, Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski, Pan Andrzej Wydra – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pułtusku, Pan Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk, Pani Róża Krasucka – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Pan Jan Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Pan Bogdan Mossakowski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Zbigniew Matusiak – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, Dyrektorzy
i nauczyciele szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie, Rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie powiatu pułtuskiego, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk, Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej, Przedstawiciele firmy Solid Consulting z Gorzowa Wlkp. organizującej konferencję oraz Personel projektu.

Uczestników konferencji powitała Pani Beata Jóźwiak. Następnie Pan Błażej Antoniak – Dyrektor Zarządzający Solid Consulting – zaprezentował koncepcję Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 a Pani Joanna Majewska – starzy specjalista
z Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku – wprowadziła uczestników w tematykę projektu „Musimy siać…”. Potem Pani Marcela Kościańczuk – psychoterapeuta, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zaprezentowała pomysł na kampanię społeczną dla zdrowia a Pani Marta Kubzdela – psycholog / pedagog – ciekawie opowiedziała o problematyce zdrowia psychicznego. Na koniec organizatorzy konferencji zaprosili wszystkich uczestników na lunch.

Życzymy wszystkim dobrego samopoczucia, w którym będziemy mogli wykorzystywać swoje zdolności, radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie i owocnie pracować oraz być w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty.

 

Materiały (prezentacje) do pobrania:

Prezentacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – Błażej Antoniak (plik.pdf)

„Musimy siać…” Wprowadzenie w tematykę projektu – Joanna Majewska (plik.pdf)

Prezentacja kampanii społecznej dla zdrowia – Marcela Kościańczuk (plik.pdf)

Problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Marta Kubzdela (plik.pdf)